KLASSISKA WEST

Resevillkor för American Tours

AMERICAN TOURS SPECIALVILLKOR

2016-07-28                                                                                

FRUKOST
Hotellbokningar i USA i inkluderar vanligtvis inte frukost. Om ni inte önskar inta frukost i hotellets restaurang ( där så finnes) brukar det finnas coffee shops eller restauranger i närheten som serverar en god och billig frukost. En del hotell erbjuder en enklare kontinental frukost som då är mycket enkel med t.ex. kaffe och wienerbröd. Det finns dock en del hotell som erbjuder ett utökat utbud inklusive t.ex. corn flakes, ost, frukt etc.
 
AVBESTÄLLNING AV RESAN
Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften
Vid avbeställning  31 dagar - 16 dagar före avresa ska resenären betala 50% av resans pris.
Vid avbeställning  15 dagar -  8 dagar före avresa ska resenären betala 75% av resans pris.
Sker avbeställningen senare ska  resenären betala hela resans pris.
Då flygbiljetter ingår i turer är dessa aldrig återbetalningsbara.
 
RUMSKATEGORIER
Sängkonfigurationerna i USA ser ut på följande sätt:
SGL eller DBL (queen/dbl/king) : 2 sängar kan inte garanteras men kan ofta erbjudas vid förfrågan till hotellet.
TPL eller QUAD: 2 sängar finns vanligtvis, en bäddsoffa eller extrasäng kan vara säng nummer 2 om det redan finns 1 king, queen eller dubbelsäng i rummet. En eller ytterligare extrasängar kan erhållas om hotellets brandföreskrifter tillåter detta. Flera extrasängar erhålls dock endast om detta begärts av hotellet i förväg, kan ej garanteras och kan medföra lokala extra avgifter för resenären.
Barn: Om ej annat angivits är barnpriset för barn 12 år och yngre om detta delar med en vuxen och sover i sängar som redan finns i rummet.
Antal gäster:  Maximiantalet är 4 gäster per rum.
 
BUSSTURER
BUSSTURER INKLUDERAR    
  • En engelsktalande professionell reseledare under hela resan ( dock inte på turer förlängda till Hawaii) ,
  • Hotellinkvartering enligt bokningsbekräftelse, samtliga med bad och/eller dusch,
  • Entréavgifter enligt program,
  • Deluxe luftkonditionerad buss,
  • Samtliga statliga och lokala skatter,
  • Bärhjälp för en resväska per person på USA:s fastland och i Kanada (dock inte på turer förlängda till Hawaii),
  • Informationsmaterial på engelska.
 
BUSSTURER INKLUDERAR EJ
Flygbiljetter, såvida inte annat särskilt specificerats i turens program, måltider utöver dom som nämnts i turens program, turer/utflykter som markerats som möjlig eller tillval i program eller andra utgifter av privat natur. Det utgår ingen återbetalning av ej utnyttjade tjänster eller ej utnyttjade hotellnätter enligt bussturens program.
 
ÅLDERSGRÄNSER:
På bussturer accepteras inga barn under 7 år. För alla turer gäller att personer under 21 år endast får resa i sällskap med vuxen person som är minst 21 år. Hotell kan kräva att åtminstone en av rummets gäster är minst 21 år eller äldre.
 
RUNDTURER & HOTELL
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, p g a operativa eller klimatiska faktorer eller faktorer utanför vår kontroll, i turer utan föregående annonsering

Turprogrammen är garanterade, med reservation för oförutsedda händelser vilket inkluderar, men är ej begränsat till, ofarbara vägar p.g.a. dåligt väder, säkerhetsskäl, motorvägsomläggningar, och oförutsedda händelser utanför vår kontroll.

För mindre grupper, reserverar vi oss rätten att köra bussturer till och i Florida med minibuss (utan toalett) och en flerspråkig förare/guide. Många av bussturerna i Kalifornien är ledda via Tiogapasset(om vädret tillåter). Tiogapasset är normalt öppet fr.o.m. sent i maj, men det beror helt på snösmältningen som ibland har pågått så sent som i början av juli. När Tiogapasset är stängt, måste övernattning ske i Fresno eller Visalia. När Tiogapasset är öppet, sker övernattning i Mammoth Lakes.
Vänligen observera att p.g.a. logistiska och operativa orsaker behöver vi 30 dagars respit från Tiogapassets öppnande för att lägga om turerna från Fresno eller Visalia till Mammoth Lakes.   

Resa genom Death Valley är beroende av väderförhållanden. Om den maximalt säkra temperaturen för att operera busstrafik i Death Valley överskrids, kan en alternativ väg längs de östra bergssidorna av Sierra Nevada istället komma att användas. Resa längs Pacific Coast Highway (Route 1)  beror på väderförhållanden och vägbestämmelser. Om vi anser förhållandena ej tillräckligt säkra för trafik med buss över Big Sur halvön eller p.g.a. trafikomledningar, kan våra turer ledas via alternativa vägar längre inåt land.

MINSTA ANTAL DELTAGARE
Minsta antal deltagare i alla bussturer är 20 personer, såvida inte turen är en s.k. garanterad avgång. För ej garanterade avgångar, reserverar vi oss för rätten att ställa in turen eller i stället operera med minibuss.

PERSONAL OCH BUSSBYTE
På följande turer kan ett byte av reseledare ske av operativa anledningar: i Washington,  D.C., DEN STORSLAGNA ÖSTKUSTEN, FRÅN ATLANTEN TILL NIAGARA och UTFÖRSKA SÖDERN. På kombinationer öst-väst kust som inkluderar inrikesflyg, kan byte av reseledare ske mellan öst och västkust. På FRÅN ATLANTEN TILL NIAGARA and UTFÖRSKA SÖDERN, kan på delsträckan mellan New York City och Washington,  D.C. flerspråkiga reseledare användas.  På turer där sträckan mellan Los Angeles och Las Vegas ingår kan flerspråkiga reseledare användas. Vi reserverar oss för rätten att göra ett bussbyte av operativa anledningar utan föregående annonsering därom.

BAGAGE
Varje resenär på våra bussturer har rätt att ta med en resväska av normal storlek p.g.a. bagage-utrymmets storlek. Ytterligare bagage debiteras USD 7 per person och dag. P.g.a. dessa turers utformning sker frekvent omhändertagande av bagaget, så det behövs ordentligt namnade väskor. Varje passagerare erhåller en speciell bagagelapp som skall vara på väskan under hela resan för att garantera att väskan levereras till, eller hämtas från, hotellrummet på varje destination. Vi tar inget ansvar för skadat eller bortkommet bagage. Varje resenär måste därför i förväg förvissa sig om att man har en väska som är stabil. Dessutom är det viktigt att varje resenär har reseförsäkring som täckas även förlust av eller skadat bagage.

Vissa flygbolag debiterar avgifter för bagage. Dessa avgifter är ej inkluderade i våra paketpriser. Vänligen besök respektive flygbolags hemsida för mera information.
 
RESENÄRER MED SPECIELLA BEHOV
Eventuella speciella behov eller svårigheter att röra sig skall anmälas vid bokningstillfället. I enlighet med  amerikansk handikapplagstiftning kommer vi att försöka hjälpa till med att uppfylla sådana önskemål men kan inte garantera att det kan uppfyllas. Vi tar inget ansvar för eventuella problem på flyg, hotell, restauranger eller på andra platser. Resenärer med svårigheter att röra sig måste åtföljas av en annan person som kan ge assistans som behövs, utan vår personals hjälp.

De flesta av våra transportmedel är ej utrustade med rullstolslift. Både vi och våra transportörer är förhindrade att hjälpa till att fysiskt lyfta eller hjälpa resenärer ombord på fordonen. Vi beklagar att vi inte kan ge individuell assistans till en resenär som har speciella behov i form av assistans, diet, eller andra speciella behov. American Tours reserverar oss rätten att vägra att ta med någon som kräver något vi ej kan tillgodose under våra turer
 
DRIVE AMERICA AND DRIVE CANADA TURER INKLUDERAR
  • Hotellövernattningar enligt lista
  • Välkomst material på engelska med kartor, broschyrer och ett detaljerat dag för dag-program
  • Om turen börjar i Los Angeles eller San Francisco kan man även tillhandahålla utökad genomgång

DRIVE AMERICA AND DRIVE CANADA TURER INKLUDERAR EJ
Inträdesavgifter, bärhjälp, vägtullar, färjeavgifter, parkeringsavgifter, och snökedjor. Bilhyra är inte heller inkluderat i turens pris. Om bil hyres inkluderar bilhyran ej bensin, vägtullar och färjeavgifter, ytterligare försäkringar, skatter, barnstol eller tillägg ytterligare förare och för förare 21-24 år då detta är tillämpligt. Alla förare måste inneha gällande körkort. Enbart internationellt körkort gäller ej. Bilhyrebestämmelser och villkor kan förändras. Det utgår ingen återbetalning för oanvända tjänster såsom hotellnätter eller bilhyror som ingår i vissa paketpriser.

Vänligen observera: Vid övernattningar i vissa nationalparker utgår en avgift vilket medför att vissa av våra priser är högre än hotellens publicerade priser. Det utgår emellertid ingen återbetalning p.g.a. detta. Speciella avbokningsregler gäller här.

FORCE MAJEURE
Vi beklagar varje brist i form av försening, trovärdhet eller skada medan vi kan ej hållas ansvariga för någon form av brist eller händelse utanför vår kontroll såsom strejk, brand, väderförhållanden, stöld, oundvikliga händelser, krig, terrorism, terroristhot, statsmakts ingripande. Vi förbehåller  oss rätten till förändring av turer eller individuella bokningar, hotellinkvarteringar eller andra tjänster p.g.a. säkerhetsskäl eller för att fortsätta turen utan försening p g a händelser utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att justera priser p.g.a. förändringar i turer och/eller inkvartering som gjorts p.g.a. händelser utanför vår kontroll. Ej heller kan vi ställas till svars för någon form av misstag, fel eller borttappad information i våra publikationer.

INFORMATION
Vi varken äger eller opererar fordon, hotell eller någon form av serviceställe och har därmed inget ansvar för person- eller bagageskada eller förlust, olycka, försening eller annat som kan ske p.g.a. defekt fordon eller misstag av person som arbetar därmed. Vi rekommenderar att alla resenärer kan fullgod reseförsäkring, som täcker eventuell  sjuk- och hemtransportat om nödvändigt. Vårt ansvar är, om så domstol finner det så,  begränsat till eventuell återbetalning av tjänster som köpts genom oss. Eventuella extra service från hotells sida kan när som helst dras in . Vi reserverar oss för detta och kan inte hållas till svar för om så sker.

INSTÄLLNING OCH VÄDER
USA:S magnifika natur ger tillgång till fantastiska scenerier och innebär på samma gång att vissa dagar resenärerna kommer att färdas på olika höjder, från havsnivå till mer än 10,000 fot (3,058 meter)  över havet. Det är resenärens eget ansvar att söka hjälp av läkare angående höjdpåverkan  och informera oss före avresan om man inte klarar av programmet. Resenärer som, av medicinska skäl, behöver höjdbegränsningar får själva betala vad det innebär att förändra deras egen rutt.  Samtliga resenärer skall vara medvetna om att dessa höjdskillnader innebär skillnader i klimat och temperatur vilket kan förändras snabbt då man reser från öken till bergstrakter ofta samma dag.
 
REKLAMATIONER
Vi gör vårt bästa för att ge våra resenärer en trevlig problemfri resa, men, går även de bästa planer fel. Om någon resenärer har något problem under resan, skall man omedelbart kontakta respektive serviceleverantör såsom t.ex. hotell samt våran representant kommer att göra allt för att hjälpa till att rätta till eventuellt problem så fort som möjligt dock längst inom 24 timmar. Det är därför mycket viktigt att samtliga resenärer erhåller ett "toll free" och ett vanligt telefonnummer. Om problemet ej löses helt och fullt lokalt på plats, skall detta följas upp inom 28 dagar genom att kontakta vår oss., genom att uppge bokningsnummer, och samtlig relevant information. Vi är emellertid viktigt att resenären har försökt att lösa problemet först lokalt på plats med serviceleverantören.
 

Americantours.se
Adress: Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg
Tel:  031-14 77 33     Fax: 031-12 50 49  


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_free_result() in /home/american/public_html/viktig/infodetail.php:378 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/american/public_html/viktig/infodetail.php on line 378