KLASSISKA WEST

Resevillkor för American Tours

AMERICAN TOURS SPECIALVILLKOR
2024-02-28


Americantours.se, som ägs av Phoenix Travel, är en speciell webbplats för resor till USA.

ESTA
Alla EU medborgare som reser till USA måste göra en ansökan om ESTA(Electronic System for Travel Authorization) vilket är ett lagstadgat resetillstånd för alla visumfria resenärer till USA, inklusive svenska medborgare. Du ansöker om ESTA genom att fylla i ansökningsformuläret på ESTA.SE. ESTA-godkännandet är kopplat till ens passnummer i en central databas, vilket gör det möjligt för flygplatspersonal och gränsmyndigheter att verifiera ens ESTA-status genom att helt enkelt skanna resenärens pass. Man behöver därför inte ta med en utskrift av ESTA resetillståndet. Du får normalt svar på din ansökan via e-post inom 3 dagar. Med en ESTA kan du stanna i USA i upp till 90 dagar åt gången och själva tillståndet är giltigt i 2 år. Pris för ESTA är 21 USD med reservation för ändring.
När du ska göra din ESTA. Den amerikanska regeringen rekommenderar att du ansöker om ESTA minst 72 timmar innan du går ombord på ditt flyg till USA. Detta är den tidsfrist som de amerikanska myndigheterna har fastställt för att besvara en ESTA-ansökan.

Anmälan och betalning
Om inte annat avtalats gäller: Anmälningsavgift för våra resor är 2 000 kr och skall betalas senast tio dagar efter det att bokningen gjorts. Anmälan är därefter bindande. Om resan bokats mindre än 60 dagar före avresa skall anmälningsavgift betalas omgående. Slutbetalningen skall vara Phoenix tillhanda senast 21 dagar före avresa. Om resan har bokats mindre än 21 dagar före avresa skall hela resan betalas direkt vid bokningstillfället.

Avbeställning av resan
Avbeställning av bussresor (gäller inte för internationell flygbiljett)
Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften
Vid avbeställning 35 - 15 dagar före avresa ska resenären betala SEK 6 000
Vid avbeställning 14 - 5 dagar före avresa ska resenären betala SEK 7 500
Sker avbeställningen senare ska resenären betala hela resans pris.

Avbeställning av kör-själv-program (gäller inte för internationell flygbiljett)
Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften
Vid avbeställning 35 - 15 dagar före avresa ska resenären betala SEK 2 000
Vid avbeställning 14 – 5 dagar före avresa ska resenären betala SEK 6 000
Sker avbeställningen senare ska resenären betala hela resans pris.

Avbeställning av Air och Rail tours (gäller inte för internationell flygbiljett)
Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften
Vid avbeställning 50 – 15 dagar före avresa ska resenären betala 55% av resans pris.
Vid avbeställning 14 - 5 dagar före avresa ska resenären betala 80% av resans pris.
Sker avbeställningen senare ska resenären betala hela resans pris.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd för resan kan tecknas hos Phoenix mot en kostnad av 7% av resans pris. Resenären kan härigenom skydda sig mot avbeställningskostnader. Detta skydd innebär att avbeställning kan ske före avresan om allvarlig sjukdom eller olycksfall, som styrkts med läkarintyg, drabbar resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan.
Avgiften för avbeställningsskyddet skall betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning.

Frukost
Hotellbokningar i USA i inkluderar vanligtvis inte frukost. Om ni inte önskar inta frukost i hotellets restaurang ( där så finnes) brukar det finnas coffee shops eller restauranger i närheten som serverar en god och billig frukost. En del hotell erbjuder en enklare kontinental frukost som då är mycket enkel med t.ex. kaffe och wienerbröd. Det finns dock en del hotell som erbjuder ett utökat utbud inklusive t.ex. corn flakes, ost, frukt etc.

Rumskategorier
Sängkonfigurationerna i USA ser ut på följande sätt:
SGL eller DBL (queen/dbl/king) : 2 sängar kan inte garanteras men kan ofta erbjudas vid förfrågan till hotellet.
TPL eller QUAD: 2 sängar finns vanligtvis, en bäddsoffa eller extrasäng kan vara säng nummer 2 om det redan finns 1 king, queen eller dubbelsäng i rummet. En eller ytterligare extrasängar kan erhållas om hotellets brandföreskrifter tillåter detta. Flera extrasängar erhålls dock endast om detta begärts av hotellet i förväg, kan ej garanteras och kan medföra lokala extra avgifter för resenären.
Barn: Om ej annat angivits är barnpriset för barn 12 år och yngre om detta delar med en vuxen och sover i sängar som redan finns i rummet.
Antal gäster:  Maximiantalet är 4 gäster per rum.
Observera att boende nära och i nationalparkerna är rustika och inte alltid av samma komfortnivå som boende i storstadsområden.

Bussturer
Bussturer inkluderar
-En engelsktalande professionell reseledare under hela resan ( dock inte på turer förlängda till Hawaii).
-Hotellinkvartering enligt bokningsbekräftelse, samtliga med bad och/eller dusch.
-Entréavgifter enligt program.
-Deluxe luftkonditionerad buss.
-Samtliga statliga och lokala skatter.
-Bärhjälp för en resväska per person på USA:s fastland och i Kanada (dock inte på turer förlängda till Hawaii).
-Informationsmaterial på engelska.

Bussturer inkluderar ej
Flygbiljetter, såvida inte annat särskilt specificerats i turens program, måltider utöver dom som nämnts i turens program, turer/utflykter som markerats som möjlig eller tillval i program eller andra utgifter av privat natur. Det utgår ingen återbetalning av ej utnyttjade tjänster eller ej utnyttjade hotellnätter enligt bussturens program.
 
Åldersgränser
På bussturer accepteras inga barn under 7 år. För alla turer gäller att personer under 21 år endast får resa i sällskap med vuxen person som är minst 21 år. Hotell kan kräva att åtminstone en av rummets gäster är minst 21 år eller äldre.

Rundturer & Hotell
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, p g a operativa eller klimatiska faktorer eller faktorer utanför vår kontroll, i turer utan föregående annonsering
Turprogrammen är garanterade, med reservation för oförutsedda händelser vilket inkluderar, men är ej begränsat till, ofarbara vägar p.g.a. dåligt väder, säkerhetsskäl, motorvägsomläggningar, och oförutsedda händelser utanför vår kontroll.
För mindre grupper, reserverar vi oss rätten att köra bussturer till och i Florida med minibuss (utan toalett) och en flerspråkig förare/guide. Många av bussturerna i Kalifornien är ledda via Tiogapasset(om vädret tillåter). Tiogapasset är normalt öppet fr.o.m. sent i maj, men det beror helt på snösmältningen som ibland har pågått så sent som i början av juli. När Tiogapasset är stängt, måste övernattning ske i Fresno eller Visalia. När Tiogapasset är öppet, sker övernattning i Mammoth Lakes.
Vänligen observera att p.g.a. logistiska och operativa orsaker behöver vi 30 dagars respit från Tiogapassets öppnande för att lägga om turerna från Fresno eller Visalia till Mammoth Lakes.  
Resa genom Death Valley är beroende av väderförhållanden. Om den maximalt säkra temperaturen för att operera busstrafik i Death Valley överskrids, kan en alternativ väg längs de östra bergssidorna av Sierra Nevada istället komma att användas. Resa längs Pacific Coast Highway (Route 1)  beror på väderförhållanden och vägbestämmelser. Om vi anser förhållandena ej tillräckligt säkra för trafik med buss över Big Sur halvön eller p.g.a. trafikomledningar, kan våra turer ledas via alternativa vägar längre inåt land.

Minsta antal deltagare
Minsta antal deltagare i alla bussturer är 20 personer, såvida inte turen är en s.k. garanterad avgång. För ej garanterade avgångar, reserverar vi oss för rätten att ställa in turen eller i stället operera med minibuss.

Personal & bussbyte
På följande turer kan ett byte av reseledare ske av operativa anledningar: i Washington,  D.C., DEN STORSLAGNA ÖSTKUSTEN, FRÅN ATLANTEN TILL NIAGARA och UTFÖRSKA SÖDERN. På kombinationer öst-väst kust som inkluderar inrikesflyg, kan byte av reseledare ske mellan öst och västkust. På FRÅN ATLANTEN TILL NIAGARA and UTFÖRSKA SÖDERN, kan på delsträckan mellan New York City och Washington,  D.C. flerspråkiga reseledare användas.  På turer där sträckan mellan Los Angeles och Las Vegas ingår kan flerspråkiga reseledare användas. Vi reserverar oss för rätten att göra ett bussbyte av operativa anledningar utan föregående annonsering därom.

Bagage
Varje resenär på våra bussturer har rätt att ta med en resväska av normal storlek p.g.a. bagage-utrymmets storlek. Ytterligare bagage debiteras USD 7 per person och dag. P.g.a. dessa turers utformning sker frekvent omhändertagande av bagaget, så det behövs ordentligt namnade väskor. Varje passagerare erhåller en speciell bagagelapp som skall vara på väskan under hela resan för att garantera att väskan levereras till, eller hämtas från, hotellrummet på varje destination. Vi tar inget ansvar för skadat eller bortkommet bagage. Passagerarna måste därför se till att de har ett rimligt stadigt bagage. Dessutom är det viktigt att varje resenär har reseförsäkring som täckas även förlust av eller skadat bagage.
Vissa flygbolag debiterar avgifter för bagage. Dessa avgifter är ej inkluderade i våra paketpriser. Vänligen besök respektive flygbolags hemsida för mera information.

Resenärer med speciella behov
Eventuella speciella behov eller svårigheter att röra sig skall anmälas vid bokningstillfället. I enlighet med  amerikansk handikapplagstiftning kommer vi att försöka hjälpa till med att uppfylla sådana önskemål men kan inte garantera att det kan uppfyllas. Vi tar inget ansvar för eventuella problem på flyg, hotell, restauranger eller på andra platser. Resenärer med svårigheter att röra sig måste åtföljas av en annan person som kan ge assistans som behövs, utan vår personals hjälp.
De flesta av våra transportmedel är ej utrustade med rullstolslift. Både vi och våra transportörer är förhindrade att hjälpa till att fysiskt lyfta eller hjälpa resenärer ombord på fordonen. Vi beklagar att vi inte kan ge individuell assistans till en resenär som har speciella behov i form av assistans, diet, eller andra speciella behov. American Tours reserverar oss rätten att vägra att ta med någon som kräver något vi ej kan tillgodose under våra turer
 
KÖR SJÄLV I USA OCH KANADA
Kör själv i USA och Kanada inkluderar
-Hotellövernattningar enligt lista.
-Välkomst material på engelska med kartor, broschyrer och ett detaljerat dag för dag-program.

Kör själv i USA och Kanada inkluderar ej
Inträdesavgifter, bärhjälp, vägtullar, färjeavgifter, parkeringsavgifter, och snökedjor. Bilhyra är inte heller inkluderat i turens pris. Om bil hyres inkluderar bilhyran ej bensin, vägtullar och färjeavgifter, ytterligare försäkringar, skatter, barnstol eller tillägg ytterligare förare och för förare 21-24 år då detta är tillämpligt. Alla förare måste inneha gällande körkort. Enbart internationellt körkort gäller ej. Bilhyrebestämmelser och villkor kan förändras. Det utgår ingen återbetalning för oanvända tjänster såsom hotellnätter eller bilhyror som ingår i vissa paketpriser.
Americantours förbehåller sig rätten att:
- Bekräfta rummen på olika hotell
- Betrakta bokningen "på begäran" och ta ut ett tillägg vid behov för att bekräfta passagerarna på samma hotell.
Vänligen observera: Vid övernattningar i vissa nationalparker utgår en avgift vilket medför att vissa av våra priser är högre än hotellens publicerade priser. Det utgår emellertid ingen återbetalning p.g.a. detta. Speciella avbokningsregler gäller här.

Force majeure
Vi beklagar varje brist i form av försening, trovärdhet eller skada medan vi kan ej hållas ansvariga för någon form av brist eller händelse utanför vår kontroll såsom strejk, brand, väderförhållanden, stöld, oundvikliga händelser, krig, terrorism, terroristhot, statsmakts ingripande. Vi förbehåller  oss rätten till förändring av turer eller individuella bokningar, hotellinkvarteringar eller andra tjänster p.g.a. säkerhetsskäl eller för att fortsätta turen utan försening p g a händelser utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att justera priser p.g.a. förändringar i turer och/eller inkvartering som gjorts p.g.a. händelser utanför vår kontroll. Ej heller kan vi ställas till svars för någon form av misstag, fel eller borttappad information i våra publikationer.

Information
Vi varken äger eller opererar fordon, hotell eller någon form av serviceställe och har därmed inget ansvar för person- eller bagageskada eller förlust, olycka, försening eller annat som kan ske p.g.a. defekt fordon eller misstag av person som arbetar därmed. Vi rekommenderar att alla resenärer kan fullgod reseförsäkring, som täcker eventuell  sjuk- och hemtransportat om nödvändigt. Vårt ansvar är, om så domstol finner det så,  begränsat till eventuell återbetalning av tjänster som köpts genom oss. Eventuella extra service från hotells sida kan när som helst dras in . Vi reserverar oss för detta och kan inte hållas till svar för om så sker.

VÄDER Inställning och väder
USA:S magnifika natur ger tillgång till fantastiska scenerier och innebär på samma gång att vissa dagar resenärerna kommer att färdas på olika höjder, från havsnivå till mer än 3,058 meter över havet. Det är resenärens eget ansvar att söka hjälp av läkare angående höjdpåverkan  och informera oss före avresan om man inte klarar av programmet. Resenärer som, av medicinska skäl, behöver höjdbegränsningar får själva betala vad det innebär att förändra deras egen rutt.  Samtliga resenärer skall vara medvetna om att dessa höjdskillnader innebär skillnader i klimat och temperatur vilket kan förändras snabbt då man reser från öken till bergstrakter ofta samma dag.

Resegaranti
Vid köp av våra paketresor gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. 
PHOENIX har ställt lagstadgad garanti till kommerskollegiet.
Org nr: 556427-8157
Kammarkollegiet:
Box 2218, 103 15 Stockholm
Tel.: 08 - 700 08 00   Fax: 08 - 700 09 98
https://kammarkollegiet.se/

Reklamationer
Vi gör vårt bästa för att ge våra resenärer en trevlig problemfri resa, men, går även de bästa planer fel. Om någon resenärer har något problem under resan, skall man omedelbart kontakta respektive serviceleverantör såsom t.ex. hotell samt våran representant kommer att göra allt för att hjälpa till att rätta till eventuellt problem så fort som möjligt dock längst inom 24 timmar. Det är därför mycket viktigt att samtliga resenärer erhåller ett "toll free" och ett vanligt telefonnummer. Om problemet ej löses helt och fullt lokalt på plats, skall detta följas upp inom 28 dagar genom att kontakta vår oss., genom att uppge bokningsnummer, och samtlig relevant information.
 
Americantours.se
Adress: Godhemsbacken 1A, 443 38 Lerum
Tel:  031-14 77 33
E-post:info@americantours.se
www.americantours.se


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_free_result() in /home/american/public_html/viktig/infodetail.php:378 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/american/public_html/viktig/infodetail.php on line 378